MİSYONUMUZ

  •  Üniversitede gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden, küçük, orta ve büyük sanayi, ticaret, hizmet, tarım, hayvancılık ve benzeri işletmeler ile kamu ve özel kuruluşların yararlanmalarını, üretim ve verimliliklerini sürekli eğitim programları yoluyla sağlamak,
  • Üniversitenin; diğer kamu ve özel kişi, kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karşılamak, bu amaçla sınıfta eğitim, uzaktan eğitim, uygulamalı eğitim ve benzeri sürekli eğitim programları düzenlemek,
  • Yeni bilgi ve teknolojileri kullanabilen kurum ve işletmelere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Üniversitenin, kamu ve özel sektördeki uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişimine ve ulusal ekonominin küresel ekonomide rekabet edebilmesine katkıda bulunmak.

USEM, bu amaçlar doğrultusunda, yeni bilimsel ve teknolojik bilgiyi ve gelişmeleri takip ederek bu yöndeki birikimini talep eden kişi, işletme, kurum ve kuruluşlara aktarır. 

 

VİZYONUMUZ

 

      Merkezimiz vizyonu ise yukarıda açıklanan misyonumuz doğrultusunda, yeni bilimsel ve teknolojik bilgiyi ve gelişmeleri takip ederek bu yöndeki birikimini talep eden kişi, işletme, kurum ve kuruluşlara aktarmak; kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplumun ve ekonominin yararına sunmak ve yeni bilgi ve teknoloji eksikliğinin olduğu ekonomik, yönetsel ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmektir.