BAŞLARKEN…

            Kavramların, kurumların, anlayış ve algıların hızla değiştiği; bilginin temel meta haline geldiği içinde bulunduğumuz döneme bilgi çağı ve bilgiyi üreten, yenileyen, kullanan ve paylaşan bireylerin oluşturduğu gruba da bilgi toplumu denilmektedir. Bilgi çağının ve bilgi toplumunun en önemli özelliği ise sürekli gelişerek büyüyen bu bilginin hayatın her alanında daha fazla kullanılır hale gelmesidir. Artık temel amaç haline gelen bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bilgiyi paylaşmanın yolu ise araştırmanın, eğitimin ve elde edilen bilgiyi işler hale getirmenin yani uygulamanın kesintiye uğramaması, süreklilik arz etmesidir. Bu yolla toplumların daha sağlıklı, daha müreffeh bir düzeye çıkması ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi çağı ve bilgi toplumunun gerektirdiği evrensel ilkelere ulaşılması amaçlanmaktadır. Başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumları ise bu amacın gerçekleştirilmesi yolunda temel araçlar konumundadır.

            Bu bağlamda Üniversitemiz bünyesinde, 08.09.2008 tarih ve 26991 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (USEM) kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

 • Merkezimiz yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda, ülke ekonomisine hizmet amacıyla, tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret gibi sektörlerdeki işletmelere ve talep eden diğer kişi, kurum ve kuruluşlara mesleki ve teknik eğitim ve üstü yeni bilgi ve teknolojileri sürekli eğitim programları aracılığıyla sunmak;
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere meslek içi eğitim, yeni teknoloji-bilgi yoğun mesleki eğitim ve üstü gelişim kursları, konferanslar, seminer, kurs ve sertifika programları ve faaliyetleri planlamak ve düzenlemek, gerektiğinde bu kursları uzaktan eğitim biçiminde vermek;
 • Sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırma ve inceleme, proje yapmak veya yaptırmak;
 • Üniversitenin laboratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, dershane, net-dershane ve diğer eğitim imkânlarından yararlanmak;
 • Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak;
 • Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürekli eğitim ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve kongreler düzenlenmesini desteklemek ve katkıda bulunmak;
 • Öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara yönelmesini özendirmek ve gerekli desteği sağlamak;
 • Bilişim teknolojileri programları, profesyonel gelişim programları, örgütsel gelişim programları, meslek kazandırma programları, spor ve sanat eğitimi programları, yabancı dil programları ve sınavlara hazırlık programları gibi programlarla sürekli eğitimin devamına ve gelişimine katkıda bulunmak.

            Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklarımız kapsamında  faaliyete geçtiği günden bu yana Merkezimizce gerçekleştirilen programlar ve ilgili eğitim alanlarımız şunlardır:

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROGRAMLARIMIZ

 •   ÜDS Hazırlık Kursu
 •   KPDS Hazırlık Kursu
 •   Genel İngilizce Kursu
 •   Net-Cad Kursu
 •   Yaşlı ve Hasta Bakımı Sertifika Programı
 •   Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
 •   NLP Teknikleri Semineri
 •   Kamu Kurumlarında Kariyer Meslekler ve Meslek Sınavları Semineri
 •   Temel ve Teknik Analizle Borsacılık Eğitimi

EĞİTİM ALANLARIMIZ

A-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLARIMIZ

 •   Bilgisayar işletmenliği
 •   Web asarımı
 •   AutoCad
 •   NetCad
 •   SolidWorks

B-PROFESYONEL GELİŞİM PROGRAMLARIMIZ

 •   Toplantı ve Zaman Yönetimi
 •   Çatışma yönetimi
 •   Stres Yönetimi
 •   İletişim Becerileri
 •   Kriz Yönetimi ve Stratejik Yönetim
 •   Proje Üretimi ve Yönetimi
 •   Liderlik
 •   Drama

C-ÖRGÜTSEL GELİŞİM PROGRAMLARIMIZ

 •   Dış Ticaret Hukuku ve Uygulamaları
 •   Toplam Kalite Yönetimi
 •   Finans Yönetimi
 •   KOSGEB Tabanlı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 •   Çağdaş Yönetim Teknikleri
 •   Örgütsel Kültürü Geliştirme
 •   İnsan Kaynakları Yönetimi

D-DİĞER ALANLAR

 •   ÜDS-KPDS HAZIRLIK
 •   Genel İngilizce
 •   İngilizce Konuşma ve Yazma
 •   ALES Hazırlık

            Sürekli Eğitim Merkezi olarak belirtilen alanlar dışında da, Merkezimize gelecek olan talepler doğrultusunda farklı alanlarda kurslar, eğitimler ve seminerler verilebilmektedir. Bu tür talepler için aşağıda yer alan iletişim kanallarından herhangi biri ile birimimizle irtibata geçilebilir.