SEZAYI DAŞDEMİR
Şube Müdürü
sezayi.dasdemir@usak.edu.tr
4300
DİYAP TAŞĞIN
Sekreter
diyap.tasgin@usak.edu.tr
4300
ALİ ÇELİK
Memur
ali.celik@usak.edu.tr
4301