Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıtları Başlamıştır.

 

* Merkezimiz bünyesinde düzenlenecek olan “Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı” ön kayıtları başlamıştır. Kursa başvurmak isteyenler 11 Aralık Çarşamba 2019 tarihine kadar aşağıda yer alan kursiyer ön başvuru formunu doldurarak usem@usak.edu.tr mail adresine gönderebilirler. Kurs ücreti ödeme tarihleri daha sonra kursiyerlere bildirilecektir.

 

Bilirkişilik Temel Eğitimi

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar bundan sonra bilirkişilik yapamayacaklar.

Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitimdir. Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşur. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verecektir. Bilirkişilik temel eğitimine katılarak sertifika sahibi olan kişiler, Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. 


Bundan sonra Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar, bilirkişilik için başvuruda dahi bulunamayacaklar.

Bu bağlamda Bilirkişilik Temel Eğitimi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından “Bilirkişilik Temel Eğitimi’ni gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen Konya Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.

 

Kapsam:

·         Yargılama hukukuna ilişkin ilkeler ve ispat hukukuna ilişkin temel kavramlar

·         Bilirkişinin nitelikleri, ödevleri ve etik ilkeler

·         Bilirkişi incelemesi

·         Rapor yazımı usul ve esasları

·         Uygulama

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Beş yıllık mesleki deneyimi olup İl Adalet Komisyonlarına başvurmayı düşünen tüm bilirkişi ve bilirkişi adayları eğitime katılabilir.

Kontenjan: 30

Eğitim Süresi: 24 Saat / 2 Hafta sonu (18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı)

Eğitim Gün ve Saatleri: Hafta sonu 09:00-15:00 (Tarihler daha sonra belirlenecektir.)

Eğitim Yeri: Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü

Eğitim Ücreti: 650 TL (World karta vade farksız 9 taksit, diğer kartlara vade farklı 12 taksite kadar uygulanabilir)

Eğitim Sonunda Katılımcılara Verilecek Belge

Eğitimi tamamlayan katılımcılara, eğitim sonunda “Temel Bilirkişilik Eğitimi’ni tamamladıklarına dair Konya Selçuk Üniversitesi onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

ÖNEMLİ NOT: Yönetmelik gereği kurs kontenjanı (30 kişi) ile sınırlı olduğu için, kontenjan dolduktan sonra gruba kayıt alınamamaktadır. Başvuru sırasına göre ilk 30 müracaat esas alınacaktır (Uşak Üniversitesi personeli önceliklidir). Kesin kayıt döneminde aşağıda belirtilen evrak ve ödeme işlemini tamamlayıp, evrakını teslim edenler gruba dahil edilecektir. Online yapılan kayıt kesin kayıt hükmünde değildir. Eğitim Tarihleri kesin kayıt döneminde duyurulacaktır. Bu kurslara indirim uygulanmamaktadır.

GEREKLİ EVRAKLAR (Kesin kayıt döneminde istenilecektir)

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
  • 5 Yıllık Kıdeme Sahip Olduğunu Gösterir Resmi Belge
  • Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)
  • Ücret Dekontu

 

İletişim Adresi:

Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km.

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Katı) Merkez / UŞAK

Tel: 0276 221 21 72

E-Posta: usem@usak.edu.tr

Web Adresi: usem.usak.edu.tr

Kursiyer Ön Başvuru Formu.docx


02 Aralık 2019